Oferta
Strona główna » Oferta

Kompleksowe usługi księgowe i obsługa kadrowo-płacowa

Usługi księgowe oraz obsługa kadrowaobsługa płacowa to nasza specjalność. Mamy wiedzę i kompetencje do prowadzenia rachunkowości w szerokim zakresie. Umiejętnie i rzetelnie prowadzimy księgowość pełnąksięgowość uproszczoną oraz dokumentację podmiotów na ryczałcie. Każdą powierzoną nam operację rachunkową wykonujemy terminowo.

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona uwzględnia prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR). W ramach świadczonych usług:

  • sporządzamy rejestry VAT,
  • naliczamy amortyzację,
  • wypełniamy oraz składamy deklaracje i zeznania podatkowe (PIT, VAT) w urzędzie skarbowym,
  • prowadzimy rozrachunki.

Zgodnie z przepisami, każdy przedsiębiorca ponadto ma obowiązek składania JPK – biuro rachunkowe zajmuje się także tym aspektem w ramach współpracy.

Dodatkowo zapewniamy pomoc przy sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Przekazujemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niezbędne dokumenty rejestracyjne i rozliczeniowe. W imieniu klientów występujemy też do ZUS i urzędu skarbowego o zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu podatków i składek. W razie potrzeby reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych.

Pełna księgowość

Nasze usługi księgowe obejmują księgowość pełną. Do jej prowadzenia zobowiązani są przedsiębiorcy osiągający dochód powyżej 2 mln euro.

W ramach pełnej księgowości zajmujemy się:

  • ewidencjonowaniem dokumentów w księgach rachunkowych,
  • ewidencjonowaniem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzaniem obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych do GUS,
  • sporządzaniem bilansów.

Dodatkowo wyprowadzamy wszelkie zaległości podatkowo-finansowe i reprezentujemy klientów w postępowaniach przed ZUS oraz urzędem skarbowym.

Obsługa kadrowa i obsługa płacowa

W zakres świadczonych usług wchodzi obsługa kadrowaobsługa płacowa. Zajmujemy się przygotowywaniem umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę. Naliczamy wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, umów zleceń i innych.

Pomagamy także przy prowadzeniu ewidencji wynagrodzeń, raportów i analiz oraz wypełnianiu rocznych rozliczeń podatkowych. Przekazujemy również wszystkie wymagane deklaracje do ZUS, urzędu skarbowego oraz PFRON.

Uzupełnieniem naszej oferty jest stała współpraca z inspektoratami BHP.

JPK – elektroniczna ewidencja firmy

Od 1 stycznia 2018 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło dla wszystkich firm comiesięczny obowiązek przekazywania urzędom skarbowym Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). To raport z miesięcznej ewidencji zakupów i sprzedaży. Jego przygotowanie jest związane z koniecznością prowadzenia elektronicznej ewidencji księgowej. Zmiana ta ma na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Dotyczy osób podejmujących samozatrudnienie i właścicieli małych firm. Średnie i duże przedsiębiorstwa obowiązek ten realizują już od 2016 roku.

Spoczywa na Tobie konieczność wypełniania i składania JPK? Biuro rachunkowe ze Szczecina jest do Twoje dyspozycji. Prowadzimy elektroniczne ewidencje firm i na czas przekazujemy tego rodzaju rozliczenie podatkowe.

Doradztwo księgowe

W ramach współpracy proponujemy także doradztwo księgowe w Szczecinie. Nasi pracownicy są do dyspozycji klientów, odpowiadając na pytania, rozwiewając wątpliwości. Służymy wsparciem w każdym aspekcie – niezależnie od tego, czy chodzi o księgowość pełną, ryczałt, księgowość uproszczoną czy usługi podatkowe.

Wszystkie powierzone nam zlecenia wykonujemy w sposób rzetelny i profesjonalny.

google logo