Od czego są zależne ceny usług księgowych?

Od czego są zależne ceny usług księgowych?

Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem dla każdej osoby fizycznej i prawnej prowadzącej działalność gospodarczą, a także dla wielu instytucji i podmiotów niezwiązanych bezpośrednio z biznesem np. organizacji pozarządowych. Choć jest ono niezbędne zarówno ze względu na istniejące regulacje, jak i konieczność prawidłowego rozliczania podatków czy dostarczanie informacji o stanie przedsiębiorstwa, to jest również jednym z kosztów. Nic więc dziwnego, że wiele firm stara się je obniżać, starannie porównując ceny usług księgowych w różnych biurach księgowych. Przyjrzyjmy się bliżej ich zróżnicowaniu i sprawdźmy, od czego zależy ich poziom.

Forma działalności gospodarczej a koszty księgowości

Wysokość opłat, jakie trzeba ponieść w związku z korzystaniem z usług księgowych, jest uzależniona przede wszystkim od nakładu pracy, potrzebnej do wypełnienia związanych z wymaganym w konkretnym przypadku sposobem rozliczeń. Najniższe koszty będą towarzyszyły rozliczaniu działalności gospodarczej korzystającej z Ewidencji przychodów i płacącej podatek ryczałtowy. Wyższe ceny okażą się konieczne w przypadku firm zobowiązanych do prowadzenia Podatkowej Księgo Przychodów i Rozchodów. Najwięcej czasu wymaga tzw. pełna księgowość, czyli księgi rachunkowe niezbędne przy spółkach kapitałowych – akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością, a także osobowych – jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Co wpływa na zwiększenie cen usług księgowych?

Zajmowanie się rachunkowością to nie wszystkie obowiązki związane z obsługą formalności koniecznych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Niezbędne będzie także prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także wpłat na fundusze oraz przygotowywanie czy wysyłanie deklaracji. Potrzebne będzie również sporządzanie list płac oraz zajmowanie się sprawami kadrowymi od akt pracowniczych po kwestie urlopów. Zlecając wykonywanie czynności kadrowo-płacowych, trzeba więc będzie zapłacić więcej.

Od czego są zależne ceny usług księgowych?