Kadry i płace

Obsługa kadrowa i płacowa przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników są zobowiązane do właściwego dokumentowania spraw kadrowych, a także do rozliczeń z odpowiednimi instytucjami, w tym przede wszystkim z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Do obowiązków pracodawcy należą także naliczanie wynagrodzenia, ewidencja czasu pracy załogi oraz prowadzenie akt osobowych. Warto wspomnieć, że wymogi te są niezależne od tego, czy firma rozlicza się w ramach pełnej, czy uproszczonej księgowości.

Obsługa kadrowa i płacowa to dziedziny, które wymagają sporych nakładów czasu i wysiłku. Warto zatem powierzyć ją zewnętrznej jednostce. Zlecając obsługę płacową zaufane firmie, oszczędzasz czas, a także koszty związane z koniecznością zatrudnienia wykwalifikowanego pracownika.

Obsługa płac i kadr – kompleksowy zakres usług

Korzystając z naszych usług w ramach obsługi kadrowo-płacowej, możesz dokładnie określić obszar działań, którym mamy się zająć. Możesz powierzyć nam przechowywanie akt osobowych, naliczanie wynagrodzeń, pomoc w przygotowaniu umów oraz ewidencjonowanie czasu pracy.

Oferujemy również pomoc w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, przekazujemy do ZUS niezbędne dokumenty rejestracyjne i rozliczeniowe. W imieniu klientów występujemy do ZUS o zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu podatków i składek. W razie zaistnienia takiej potrzeby reprezentujemy także klienta w postępowaniach administracyjnych.