JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy czasami decydują się na zawieszenie prowadzonej działalności. Przyczyny mogą być różne: niesprzyjająca koniunktura, zły stan zdrowia, czy po prostu chęć zrobienia sobie dłuższych wakacji. Czy zawieszając działalność, podatnik ma obowiązek składania deklaracji JPK VAT? Wyjaśniamy to w dzisiejszym wpisie.

Deklaracje JPK_V7M i JPK_V7K

Już na wstępnie powiemy, że w czasie zawieszenia działalności, przedsiębiorca nie ma obowiązku składania deklaracji JPK_V7M i JPK_V7K. Dotyczy to jednak tylko pełnych okresów rozliczeniowych, dlatego też deklarację trzeba złożyć, jeśli w danym miesiącu lub kwartale działalność była prowadzona choćby przez chwilę. Wynika z tego również fakt, że deklarację należy złożyć za miesiąc lub kwartał, w którym działalność została zawieszona.

Obowiązek złożenia deklaracji przy zawieszeniu działalności

Od wyżej wymienionej zasady obowiązuję jednak kilka wyjątków, które warto znać. Jest kilka sytuacji, w których podatnik, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, zobowiązany jest do złożenia JPK_V7M lub JPK_V7K. Dzieje się to wtedy, gdy:

  • przedsiębiorca dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importuje usługi lub jest nabywcą towarów i w związku z tym jest podatnikiem VAT,
  • dokonuje korekty proporcji VAT,
  • chce korzystać z prawa do odliczenia podatku,
  • musi skorygować poprzednią deklarację,
  • wykona jakąkolwiek czynność obligującą go do rozliczenia podatku.

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie dokonywali transakcji wewnątrzwspólnotowych, muszą składać deklaracji VAT UE.

W razie wątpliwości związanych z zawieszeniem działalności gospodarczej warto o pomoc poprosić doświadczone biuro rachunkowe, które podpowie, w jaki sposób przedsiębiorca musi w tym okresie rozliczać się z fiskusem.

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej