Jak wznowić działalność gospodarczą?

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej często jest najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy borykającego się z problemami finansowymi lub prowadzącego biznes sezonowy. Jak doprowadzić do wznowienia działalności gospodarczej?

Kiedy można wznowić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą można wznowić w każdym momencie, jednak nie wcześniej niż 30 dni po jej zawieszeniu. W przypadku zawieszenia na czas określony, nie musisz składać wniosku o wznowienie działalności. Wejdzie ono w życie automatycznie, wraz z wyznaczonym przez Ciebie wcześniej dniem. Wniosek będzie potrzebny, jeżeli działalność zawieszona została na czas nieokreślony.

Podatki i składki po wznowieniu działalności

Pamiętaj, że wraz ze wznowieniem działalności gospodarczej, musisz powrócić do opłacania podatków i ubezpieczeń. Odbywa się to na takich samych zasadach jak przed zawieszeniem działalności. Jeżeli w tym czasie zaszły zmiany mogące wpływać na opłacanie składek, musisz poinformować o tym odpowiednie urzędy. Pamiętaj też, żeby podczas pierwszych rozliczeń uwzględnić poniesione w czasie zawieszenia działalności konieczne koszty. Cały proces nie należy do najprostszych, dlatego w takim przypadku warto zdać się na doświadczenie profesjonalnego biura rachunkowego. Po złożeniu wniosku o wznowienie działalności gospodarczej zostaniesz automatycznie zarejestrowany jako płatnik składek ZUS. 

Co zrobić, aby wznowić działalność gospodarczą?

Do wznowienia działalności gospodarczej niezbędne jest złożenie wniosku CEIDG-1. Możesz to zrobić na trzy sposoby:

  • online, za pomocą profilu zaufanego,
  • pocztą – listem poleconym,
  • w urzędzie miasta lub gminy.

Jeżeli we wniosku będą jakiekolwiek błędy, urząd skontaktuje się z Tobą w sprawie korekty. Działalność gospodarcza będzie wznowiona w wyznaczonym przez Ciebie dniu.

Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek?

Wypełniając wniosek, pamiętaj o poprawnym wypełnieniu rubryki dotyczącej rodzaju wniosku – należy zaznaczyć, że dotyczy on wpisu informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. Następnie wypełnij miejsca na informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz samego przedsiębiorcy. Konieczne będzie także określenie daty powstania obowiązku opłacania składki ZUS oraz dnia wznowienia działalności.

Jak wznowić działalność gospodarczą?