Jak wygląda proces przekształcenia spółki?

Jak wygląda proces przekształcenia spółki?

Większość przedsiębiorców wie, że ich firmy muszą nadążać za potrzebami rynku, aby pozostawały konkurencyjne. Z biegiem lat zdarza się, że wcześniej obrana forma prowadzenia spółki przestaje się sprawdzać. Jeśli wspólnicy chcą rozwijać kolejne projekty, muszą zadecydować o przekształceniu spółki. Na czym ono polega i z czym się wiąże?

Zmiana formy prowadzonej działalności

Przekształcenie spółki to zmiana jej formy prawnej. Przekształcić można wszystkie spółki prawa handlowego, czyli:

  • spółkę jawną,
  • spółkę partnerską,
  • spółkę komandytową,
  • spółkę komandytowo-akcyjną
  • spółkę akcyjną,
  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształceniu może ulec też spółka cywilna, a nawet jednoosobowa działalność gospodarcza. Zmiana formy prawnej spółki jest niemożliwa tylko wtedy, gdy jest ona w upadłości lub likwidacji z podziałem majątku. Jeśli zastanawiasz się nad możliwością przekształcenia swojej firmy, zwłaszcza w celach optymalizacji podatkowej, podejmij decyzję dopiero po konsultacji z biurem księgowym.

Zasada kontynuacji

W przypadku przekształcania spółek działa tzw. zasada kontynuacji, opisana w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Spółka nadal funkcjonuje i zachowuje swoją tożsamość, ma też te same prawa i obowiązki. Nie powstaje nowy podmiot prawny, nie zmieniają się również numery NIP i REGON. Spółka nadal odpowiada za wszystkie zobowiązania powstałe przed jej przekształceniem.

Nazwa spółki pozostaje ta sama, zmienia się tylko skrót stwierdzający jej formę prawną (np. XYZ Sp. Z o.o. na XYZ S.A.). Jeśli wspólnicy postanowią zmienić nazwę spółki przy okazji jej przekształcania, są zobowiązani przez rok do dodawania przy nowej nazwie dopisku „dawniej” i poprzedniej nazwy.

Jak wygląda proces przekształcenia spółki?